Tarcza antykryzysowa 7.0

Czas pandemii wymusza na nas wiele zmian w życiu. Mnóstwo osób straciło pracę, przedsiębiorcy pozamykali swoje biznesy, wielu z nich ma poważne problemy finansowe. Ratunkiem jest Tarcza 7.0. Czym jest to rozwiązanie i kogo dotyczy?

Co to jest tarcza antykryzysowa 7.0?

Tarcza 7.0 to nieoceniona pomoc dla przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii ucierpieli najbardziej. Branże, które mogą liczyć na wsparcie, to przede wszystkim branża hotelarska i turystyczna. Tarcza 7.0. pozwala na uzyskanie wsparcia i otrzymanie zadośćuczynienia finansowego za poniesione straty.

Komu przysługuje pomoc w ramach tarczy 7.0?

Tarcza antykryzysowa 7.0 istnieje od 1 lutego 2021 roku. Pomoc polega na dofinansowaniu wynagrodzeń dla pracowników, dotacje na pokrycie kosztów działalności czy świadczenia postojowe.

Jak wysokie jest wsparcie?

Wsparcie w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 wynosi 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika. Pomoc trwa przez okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Kwota dofinansowania wypłacana jest w transzach. Bardzo ważą informacją jest fakt, że przedsiębiorca, któremu przyznano dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie ma prawa wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez cały okres objęty dofinansowaniem. Wsparcie może otrzymać przedsiębiorca, który na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z. Wymogiem jest także przychód z działalności o minimum 40% niższy niż przychód przed wybuchem pandemii. Ostatnim warunkiem otrzymania dofinansowania jest niezaleganie z zobowiązaniami podatkowymi. Przedsiębiorca nie może korzystać z dofinansowania za miesiące, w których korzysta z innej pomocy.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje przedsiębiorcy?

Dofinansowanie nie przysługuje przedsiębiorcy, gdy w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wynagrodzenie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia a ostatniego kwartału. Poza tym, dofinansowanie nie dotyczy osób zatrudnionych krócej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

Terminy składania wniosków – Tarcza Antykryzysowa 7.0

Wnioski o dofinansowanie i wsparcie należy składać w terminie do 31 marca 2021 roku. Miejscem, które przyjmuje takie wnioski, jest Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla danego przedsiębiorcy. Co ważne, można je składać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.

Jak otrzymać dofinansowanie na bieżące koszty działalności?

Oprócz wsparcia w wynagrodzeniu pracowników, przedsiębiorcy mają prawo wnioskować o dofinansowanie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Dofinansowanie takie wynosi do max 5000 zł i jest wypłacane jednorazowo. Przedsiębiorcy mogą wystąpić także o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS. Wszelkie wnioski o pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 składa się w terminie do 31 marca, tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Uzyskana pomoc może być naprawdę znacząca w tych trudnych dla przedsiębiorców czasach.

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts