Doradztwo leasingowe

Przeanalizujemy wszystkie dostępne formy leasingu pod kątem najkorzystniejszej dla Ciebie opcji.

Dobierzemy leasing adekwatny do oczekiwań przedsiębiorcy. Oferujemy również wsparcie poleasingowe i pomoc w rozwiązaniu ewentualnych problemów.

Przedsiębiorcom proponujemy jedną z trzech form:

  • leasing operacyjny – charakteryzuje się krótkim czasem trwania umowy, zazwyczaj nie krótszy niż 12 miesięcy; zaletą tej formy leasingu jest możliwość zaliczenia comiesięcznej raty do kosztów uzyskania przychodu i odpisania wartości podatku VAT; po zakończeniu umowy leasingobiorca może wykupić użytkowany przedmiot;
  • leasing finansowy – przedmiot leasingu stanowi składnik majątku przedsiębiorcy wraz z chwilą wpłaty ostatniej raty, więc leasingobiorca musi wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i zamortyzować; trwa dłużej niż 12 miesięcy; przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu część raty leasingu;
  • leasing zwrotny – leasingobiorca zawiera umowę sprzedaży z firmą leasingową, by następnie użytkować ten przedmiot na podstawie umowy leasingu; korzyści płynące z tej formy uzyskają przedsiębiorstwa mające środki trwałe o znacznej wartości; leasing zwrotny może być optymalnym rozwiązaniem także w przypadku firm, które chcą uwolnić środki na dalsze inwestycje.